Kontakt bestyrelsen

Svend-Erik Møller

Formand

Jonas Kousholt

Næstformand
Bestyrelsesmedlem

Per Skadhauge-Jensen

Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Redaktør

Jais Hammer

Bestyrelsesmedlem

Dorte Kjærager

Bestyrelsesmedlem

Carola Maria Rask

Bestyrelsesmedlem