Vi er forpligtet til at følge Københavns Kommunes direktiv for affaldssortering. Hvis vi ikke gør det, vil Københavns Kommune ikke afhente vores affald.

Hertil er det vigtigt at sortere affaldet korrekt og sikre at lågene på containerne er lukket forsvarligt, da det ellers øger risikoen for, at vi får rotter i gården og bygningen. Det har vi prøvet før. 

Vi oplever store problemer med at sortere affaldet, og viceværten kæmper en kamp med at sortere vores affald en gang til, så skraldefolkene vil tage det med. – Kort og godt, det er svært, så kontakt viceværten når du er i tvivl om, hvordan du gør. Hertil kan du læser mere om affaldssortering på Københavns Kommunes hjemmeside.

Københavns Kommune afhenter affaldet i porten ved Beethovensvej. For at gøre det klar til afhentning, kører viceværten containerne ned omkring porten ved Beethovensvej. Det betyder, at containerne ikke altid er at finde omkring skurene som de plejer. Når det sker, vær da venlig at bære dit affald ned i den rigtige container. 

Affaldstyper

 • Restaffald i sorte affaldsposer (skraldehuller)
 • Bioaffald i grønne affaldsposer
 • Papir
 • Pap
 • Plastic
 • Metal
 • Glas
 • Brugte pizzabakker (uden madrester)
 • Batterier
 • Småt elektronik
 • Stort elektronik
 • Farligt affald (stålskabet)
 • Haveaffald (brune papirsposer eller container kan lånes efter aftale med vicevært)
 • Storskrald er småt brændbart, der ikke kan sorteres
 • Byggeaffald (håndværkere skal tage dit affald med)

Storskraldsrummet

Københavns Kommunes skraldefolk transporterer storskraldet fra storskraldsrummet til deres renovationsbil. Skraldefolkenes arbejdsmiljøregler tilsiger, at den transport skal foregå på en forsvarlig måde. Samtidig skal det være muligt at få storskraldet ind i renovationsbilen. For at det kan lade sig gøre skal:

 1. Små ting skal op i de tre containere. Dertil skal det være skilt ad og stablet pænt, så skraldefolkene kan rulle det ud i containerne uden at komme tilskade
 2. Store ting som fx reoler og madrasser skal være skilt ad og pakket pænt med tappe omkring, så skraldefolkene let kan transportere det på deres sækkevogn

Vær opmærksom på, at vi er 117 lejligheder og skal have plads til alles affald, så hjælp til. Opfylder vi ikke ovenstående betingelser, tager skraldefolkene nemlig ikke vores storskrald med.

Særlige problemer

Man må KUN putte restaffald i skraldehullerne. Det koster 62.000 kr., eller 9 pct. at vores vedligeholdelsesbudget, hver gang vi må grave rørene op af jorden. 

Man må IKKE putte pap i en plasticpose, inden man lægger det i affaldscontaineren, der KUN er beregnet til pap. Det samme gælder for metal, elektronik osv.

Man må IKKE stille skrald ved SIDEN af affaldscontaineren og tro, at affaldet helt af sig selv finder vej ud i renovationsbilen. 

(Rev. 18.10.20)